مقالات فارسی

مقالات علمی در ارتباط با دیابت بارداری

مقالات علمی در ارتباط با دیابت بارداری

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

بررسی ارتباط دیابت بارداری و الگوهای غذایی

مجله دیابت و لیپید ایران زمستان ۹۰

ترکیب برنامه غذایی اثر مهمی بر فعالیت انسولین در طی بارداری دارد به همین دلیل در این مقاله به نقش هر یک از مواد مغذی در دیابت بارداری پرداخته و همچنین این مطالعه با هدف بررسی ارتباط دیابت بارداری با الگوهای غذایی قبل از بارداری انجام شده است.

رابطه مصرف سیگار با بروز دیابت بارداری

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تابستان ۸۹

این مطالعه با هدف تعیین رابطه مصرف سیگار حین یا قبل از بارداری با بروز دیابت بارداری در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران انجام گردید. شناسایی عوامل خطر جدید به کشف زنانی که در معرض خطر قرار دارند، کمک خواهد کرد.

سیگار و دیابت بارداری

ارتباط ویتامین دی و دیابت بارداری

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان زمستان ۹۴

هدف از این مقاله تعیین ارتباط کمبود ویتامین دی و دیابت بارداری می باشد. کمبود این ویتامین با تراوش برهم زده شده انسولین در پیوند بوده است. اما مطالعاتی که ارتباط میزان ۲۵ هیدروکسی ویتامین دی در گردش و خطر دیابت بارداری را بررسی کرده اند، اندک و حتی برخی ناسازگار بوده اند.

ویتامین د و دیابت بارداریویتامین د و دیابت بارداری

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات سربرگ در بخش منوی موبایل مشخص کنید.
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.